Ανδρέας Μιαούλης

Ανδρέας Μιαούλης

Ο Ανδρέας Βώκος ή «Μιαούλης» (1769-1835) γεννήθηκε στην Ύδρα και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης είχε αναλάβει την αρχηγία του ελληνικού στόλου. Ανήκε σε κοινωνικά προβεβλημένη οικογένεια και είχε αποκτήσει πολύ σημαντικό πλούτο. Ενώ αρχικά ήταν πολύ επιφυλακτικός ως προς την εξέγερση, πολύ σύντομα διέθεσε σημαντικά χρηματικά ποσά, καθώς και όλα του τα πλοία στην υπηρεσία του Έθνους. Καίρια υπήρξε η συμβολή του στον ανεφοδιασμό του Μεσολογγίου. Πέθανε στον Πειραιά, όπου και κηδεύτηκε, εξ ου και η «Ακτή Μιαούλη».