Εκπαίδευση

Using the Australian Curriculum as the framework, a team of educators is developing materials around the central theme of the relationship between the Hellenic War of Independence and Australian society. Essentially, the relevance of 1821 to our Australian students.

Πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Επίπεδο 1

Νηπιαγωγείο, 1η & 2α Δημοτικού
Coming soon

Επίπεδο 2

3η Δημοτικού, 4η Δημοτικού
Coming soon

Επίπεδο 3

5η Δημοτικού, 6η Δημοτικού

Επίπεδο 4

1η Γυμνασίου, 2α Γυμνασίου

Επίπεδο 5

3η Γυμνασίου, 1η Λυκείου
Coming soon

Επίπεδο 6

2α Λυκείου, 3η Λυκείου
Coming soon

Επίπεδο 1

Νηπιαγωγείο, 1η & 2α Δημοτικού
Coming soon

Επίπεδο 2

3η Δημοτικού, 4η Δημοτικού
Coming soon

Επίπεδο 3

5η Δημοτικού, 6η Δημοτικού

Επίπεδο 4

1η Γυμνασίου, 2α Γυμνασίου

Επίπεδο 5

3η Γυμνασίου, 1η Λυκείου
Coming soon

Επίπεδο 6

2α Λυκείου, 3η Λυκείου
Coming soon

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Θεματικές ενότητες

Ασκήσεις

Θεματικές ενότητες

Ασκήσεις